Zapytanie ofertowe Nr CBR22/2019

Zapytanie ofertowe Nr CBR22/2019

Zapytanie ofertowe Nr CBR22/2019
na dostawę szafy metalowej na odczynniki chemiczne oraz stołu laboratoryjnego
w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i
innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert: do 29.01.2020 r. godz. 23.59

pobierz: Zapytanie-ofertowe-nr-CBR22.2019.pdf

pobierz: Formularz-oferty-dla-CBR22.2019-wraz-z-oświadczeniem-o-braku-powiązań.docx

Share this post