Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr. CBR19/2019

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr. CBR19/2019

Uprzejmie informuję, że zostały ocenione oferty dostarczone w związku z zapytaniem ofertowym Nr CBR19/2019 na dostawę systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Bardzo dziękuję za złożenie oferty. W toku postępowania, na podstawie Kryteriów oceny ofert wybrana została oferta firmy Dormakaba Polska Sp. z o. o.

Udostępnij wiadomość