Usługi laboratoryjne

Maszyna współrzędnościowa multisensoryczna Axiom too HS

Maszyna współrzędnościowa multisensoryczna A  xiom too HS z kamera CCD z soczewką telecentryczną, która umożliwia dokonywanie pomiarów bezdotykowych.

Charakterystyka: Dokładność: 2,1 + 4L/100µm
Zakres pomiarowy: X-640 mm, Y-1500 mm, Z-500 mm


Konturograf Contracer CV-4500

Umożliwia wykonanie z dużą precyzją pomiarów wewnętrznych oraz zewnętrznych, tj. zarysy gwintów, uzębień kół zębatych, promieni, skomplikowanych kształtów i innych.

Zakresy pomiarowe:
X do 120 mm, max wznios profilu Z do 50 mm
Odległość punktów pomiarowych (w X) 1,0 µm do 8,0 µm


Chropowatościomierz Surftest SJ-411

Pomiar chropowatości, pomiary zgodne z normami międzynarodowymi : DIN, EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Możliwe pomiary profilu pierwotnego (P), profilu chropowatości (R), filtrowanego profilu falistości (W) i innych.

Pomiary małych otworów: D2 mm
Pomiary w zagłębieniu: 20 mm
Zakres pomiarowy:  25 mm
Prostoliniowość posuwu: 0,3 μm/25 mm