Laboratorium

BADANIA METALOGRAFICZNE

Mikroskop

OLYMPUS BX53M
z kamerą OLYMPUS SC180

powiększenie 50x do 1000x – obserwacja mikrostruktury metali, ceramiki i kompozytów.

  • analiza mikrostruktury i faz materiału
  • wielkość ziaren
  • pomiar grubości powłok

Mikroskop stereoskopowy

OLYMPUS SZX16

  • cyfrowy system archiwizacji obrazów

Precyzyjna przecinarka

QCAT 1100A


Automatyczna prasa do inkludowania na gorąco

PRESSLAM 1.1 firmy Lam Plan


Automatyczna szlifierko-polerka

MASTERLAM 3.0 firmy Lam Plan