Anulowanie przetargu

Anulowanie przetargu

Uprzejmie informujemy, iż Zapytanie ofertowe Nr CBR18/2019 na dostawę systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zostało anulowane.  Zgodnie z pkt. 6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.

Udostępnij wiadomość