Badania nieniszczące (NDT)

Aby sprawdzić różnego rodzaju parametry techniczne i fizyczne poszczególnych materiałów czy elementów, niezbędne jest wykonanie badań nieniszczących. W naszej firmie wykorzystujemy zaawansowany technologicznie sprzęt, dzięki któremu możemy uzyskać dokładne wyniki bez ingerencji w dany materiał.

Przeprowadzamy przede wszystkim badania nieniszczące NDT złączy spawanych, co jest niezbędne między innymi w przypadku budowy budynków, maszyn czy innych tego typu konstrukcji.

Proponujemy wykonanie badań części metodą defektoskopii magnetycznej proszkiem fluorescencyjnym oraz metodą badania wizualnego. Zaproponowane przez nas badania pozwalają na wykrycie takich wad jak: pęknięcia zmęczeniowe, kuźnicze, szlifierskie, hartownicze, pęknięcia spawalnicze, zawalcowania, naderwania czy zakucia.

Przeprowadzane przez nas procesy pozwalają wykryć nieciągłości materiałowe, zarówno powierzchniowe, jak i przelotowe. Co ważne, kontrola spoin przy tej metodzie pozwala uzyskać dokładne wyniki bez konieczności zniekształcania czy niszczenia poszczególnych łączeń i elementów.

Jesteśmy otwarci na przeprowadzanie badań zarówno w ramach usługi jednorazowej, jak również regularnej współpracy w zakresie kontroli spoin wykonywanych konstrukcji. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem telefonu bądź adresu e-mail.


Defektoskopia magnetyczna

Badanie pozwala na wykrycie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych (do głębokości ok. 3 mm) w materiałach ferrytycznych.
Defektoskop MINICEM typ CEM 1500/300 FWDC-3F
Parametry defektoskopu:
Stosowany prąd: 3 fazowy FWDC
Max. prąd wyjściowy z głowic – 6000 A FWDC trójfazowy
Cewka stała o średnicy wew. 300 mm, 5 zwojowa
Max. prąd wyjściowy: 25000 amperozwojów (Asp) FWDC
Max. długość elementu kontrolowanego: 1500 mm

Badania wizualne

Metoda badania wizualnego jest stosowana do wykrycia otwartych nieciągłości powierzchniowych w materiałach i elementach metalowych, jak również w połączeniach spawanych.
VT 2 – sektor przemysłowy/wyrobu: B, PW,PED/c, f, t, w, wp
PT 2 – sektor przemysłowy/wyrobu: PE, PW,PED/c, f, t, w, wp
MT 2 – sektor przemysłowy/wyrobu: PE, PW,PED/c, f, t, w, wp
MT3wg NAS 410