Badania nieniszczące (NDT)

BADANIA NIENISZCZĄCE

Defektoskopia magnetyczna MT2

Defektoskop MINICEM typ CEM 1500/300 FWDC-3F 

Wykrywanie nieciągłości:

  • powierzchniowych
  • podpowierzchniowych (do głębokości ok. 3 mm) w materiałach ferrytycznych
  • badania magnetyczno-proszkowe MT2

Linia badań penetracyjnych

  • wykrywanie wad powierzchniowych przy zastosowaniu penetrantów barwnych i fluorescencyjnych
  • badania penetracyjne PT 2

Badania wizualne

  • wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych w materiałach i elementach metalowych
  • badania wizualne VT2