Zapytanie ofertowe nr CBR12/2018

Zapytanie ofertowe nr CBR12/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.12.2018

Pobierz:  Zapytanie ofertowe nr CBR12.2018

Pobierz: Formularz oferty dla CBR12.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

Udostępnij wiadomość