Laboratorium

LABORATORIUM PROTOTYPÓW

Symulacaja wtrysku

ProCASTdo symulacji odlewania stopów cynku
Moldex 3Ddo symulacji wtrysku tworzyw sztucznych

  • optymalizacja konstrukcji form wtryskowych
  • nadzór nad procesem wypełniania wypraski w gnieździe formującym

Wydruki prototypowe

Drukarka 3D Objet30 Prime

  • Technologia 3D PolyJet
  • Precyzja powierzchni oraz skomplikowana geometria kształtu

Komora robocza: 294 x 192 x 148,6 mm
Grubość warstwy przyrostowej: 16 μm, 28 μm, 36 μm
Dokładność wydruku: 0,1 mm


Stanowisko do badania trwałości zawiasów wg PN-EN 1935

Badanie wytrzymałości na:

  • obciążenia statyczne
  • ścinanie
  • trwałość
  • nośność