Zapytanie ofertowe nr CBR18/2019

Zapytanie ofertowe nr CBR18/2019

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy systemu kontroli dostępu w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.12.2019 do godz. 11:59

Pobierz: Formularz oferty dla CBR18.2019 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr CBR18.2019

Udostępnij wiadomość