Technologie

Precyzyjne spawanie

Spawanie TIG/MIG/MAG
Zgrzewanie punktowe
Spawanie laserowe

Centrum spawalnicze z robotem KUKA KR C4

MATERIAŁY (zgodnie z ISO TR 15608)

  • Stali niestopowych, niskostopowych i nierdzewnych
  • grupy 1.2 – stale o granicy plastyczności do 375MPa (np. S355JR, S235JR itp.)
  • grupy 2.2 – stale drobnoziarniste obrabiane termomechanicznie o granicy plastyczności powyżej 475 MPa (np. DOMEX500MC)
  • grupy 8.1 – stale austenityczne (np. X5CrNi18-10)

CERTYFIKATY

PN-EN 15085-2:2007
Poziom certyfikacji CL1

Kolejnictwo – spawanie pojazdów szynowych i ich części

PN-EN ISO 3834-2:2007

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
– pełne wymagania jakości

 

10

stanowisk manualnych

5

stanowisk zautomatyzowa-
nych

1

stanowisko zrobotyzowane

1

stanowisko spawania laserowego