Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr. CBR22/2019

Uprzejmie informuję, że zostały ocenione oferty dostarczone na adres mailowy cbr@roztocze.eu na zapytanie ofertowe Nr CBR22/2019 na dostawę: szafy metalowej na odczynniki chemiczne oraz stołu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Bardzo dziękuję za złożenie oferty. W toku postępowania, na podstawie Kryteriów oceny ofert wybrana została oferta firmy Alfachem Sp. z o. o. .

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu .

Zapytanie ofertowe Nr CBR22/2019

Zapytanie ofertowe Nr CBR22/2019
na dostawę szafy metalowej na odczynniki chemiczne oraz stołu laboratoryjnego
w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i
innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert: do 29.01.2020 r. godz. 23.59

pobierz: Zapytanie ofertowe nr CBR22.2019

pobierz: Formularz-oferty-dla-CBR22.2019-wraz-z-oświadczeniem-o-braku-powiązań.docx

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr. CBR19/2019

Uprzejmie informuję, że zostały ocenione oferty dostarczone w związku z zapytaniem ofertowym Nr CBR19/2019 na dostawę systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Bardzo dziękuję za złożenie oferty. W toku postępowania, na podstawie Kryteriów oceny ofert wybrana została oferta firmy Dormakaba Polska Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe nr CBR19/2019Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy systemu kontroli dostępu w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 20.12.2019 do godz. 11:59

pobierz: Formularz oferty dla CBR19.2019 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

pobierz: Zapytanie ofertowe nr CBR19.2019Anulowanie przetargu

Uprzejmie informujemy, iż Zapytanie ofertowe Nr CBR18/2019 na dostawę systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zostało anulowane.  Zgodnie z pkt. 6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.

Zapytanie ofertowe nr CBR18/2019

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy systemu kontroli dostępu w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.12.2019 do godz. 11:59

Pobierz: Formularz oferty dla CBR18.2019 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr CBR18.2019

Zapytanie ofertowe nr CBR16/2019

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy systemu kontroli dostępu w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.10.2019 do godz. 11:59

Pobierz: Formularz oferty dla CBR16.2019 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr CBR16.2019

Zapytanie ofertowe nr CBR12/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.12.2018

Pobierz:  Zapytanie ofertowe nr CBR12.2018

Pobierz: Formularz oferty dla CBR12.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań