Firma

Przedmiotem działalności firmy RST ROZTOCZE Sp. z o.o. jest projektowanie, produkcja i sprzedaż zamków, zawiasów, zacisków energetycznych, systemów zamykania oraz innych specjalizowanych elementów dla branży energetycznej, telekomunikacyjnej, klimatyzacyjnej, kolejnictwa, przemysłu motoryzacyjnego oraz przemysłu maszynowego.

Swoimi staraniami dążymy do zwiększania zysków z prowadzonej działalności, wzmacniania pozycji przedsiębiorstwa na światowym rynku zamknięć przemysłowych, oferowania wysokiej jakości produktów, w korzystnych cenach, rozwijania innowacyjności naszych rozwiązań oraz zdobywania i utrzymywania zadowolenia klientów.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • Rozwój sprzedaży, zdobywanie nowych rynków zbytu, kształtowanie trwałych relacji z klientem,
  • Systematyczne i skuteczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • Ciągły rozwój poziomu technologii, doskonalenie organizacji pracy i zarządzania,
  • Redukcję kosztów przy utrzymywaniu wysokiej jakości produktów,
  • Terminową realizację zleceń.

Cele zawarte w niniejszej polityce jakości są realizowane w oparciu o wdrożony, utrzymywany oraz doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015.

Zarząd firmy zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji ustanowionych celów oraz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.