Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr. CBR22/2019

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr. CBR22/2019

Uprzejmie informuję, że zostały ocenione oferty dostarczone na adres mailowy cbr@roztocze.eu na zapytanie ofertowe Nr CBR22/2019 na dostawę: szafy metalowej na odczynniki chemiczne oraz stołu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Bardzo dziękuję za złożenie oferty. W toku postępowania, na podstawie Kryteriów oceny ofert wybrana została oferta firmy Alfachem Sp. z o. o. .

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu .

Udostępnij wiadomość