Elementy składowe zamknięć

Komponenty składowe - Wkładki kształtowe - Płaskowniki - Pręty i prowadnice