Author - admin

Zapytanie ofertowe nr CBR12/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.12.2018

Pobierz:  Zapytanie ofertowe nr CBR12.2018

Pobierz: Formularz oferty dla CBR12.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

Firma Roztocze – Laureat nagrody głównej w konkursie Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu 2017

Firma była oceniana w.g następujących kryteriów:
– wysokość średniej płacy
– zapłacone podatki do skarbu państwa
– wzrost zatrudnienia 2014/2016
– wzrost eksportu
– nakłady inwestycyjne
– nakłady na badania i rozwój
– posiadane patenty
– nakłady na działalność charytatywną
Organizatorem konkursu była gazeta Rzeczpospolita i Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego.