Usługi laboratoryjne

Wykonywanie badań części metodą defektoskopii magnetycznej proszkiem fluorescencyjnym oraz metodą badania wizualnego. Zaproponowane przez nas badania pozwalają na wykrycie takich wad jak: pęknięcia zmęczeniowe, kuźnicze, szlifierskie, hartownicze, pęknięcia spawalnicze, zawalcowania, naderwania czy zakucia.


Defektoskopia magnetyczna

Badanie pozwala na wykrycie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych (do głębokości ok. 3 mm) w materiałach ferrytycznych.
Defektoskop MINICEM typ CEM 1500/300 FWDC-3F
Parametry defektoskopu:
Stosowany prąd: 3 fazowy FWDC
Max. prąd wyjściowy z głowic – 6000 A FWDC trójfazowy
Cewka stała o średnicy wew. 300 mm, 5 zwojowa
Max. prąd wyjściowy: 25000 amperozwojów (Asp) FWDC
Max. długość elementu kontrolowanego: 1500 mm

Badania wizualne

Metoda badania wizualnego jest stosowana do wykrycia otwartych nieciągłości powierzchniowych w materiałach i elementach metalowych, jak również w połączeniach spawanych.
VT 2 – sektor przemysłowy/wyrobu: B, PW,PED/c, f, t, w, wp
PT 2 – sektor przemysłowy/wyrobu: PE, PW,PED/c, f, t, w, wp
MT 2 – sektor przemysłowy/wyrobu: PE, PW,PED/c, f, t, w, wp
MT3wg NAS 410