Firma

Zapytanie ofertowe Nr RST2/2017/B+R
Na dostawę specjalistycznego komputera do badań naukowych oraz oprogramowania Solidowrks.
W ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Roztocze Zakład Usługowo Produkcyjny Roman Rak poprzez rozwój ceterum badawczo – rozwojowego.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pobierz Zapytanie ofertowe RST2-2017.B+R
Pobierz Formularz oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań