Firma

Zapytanie ofertowe nr CBR1/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy szafy metalowej na odczynniki chemiczne, stół laboratoryjny wyspowy oraz dygestorium w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 17.01.2018

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr CBR1.2018
Pobierz: Formularz oferty dla CBR1.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań

 

Uprzejmie informuję, że zostały ocenione oferty dostarczone na adres mailowy cbr@roztocze.eu na zapytanie ofertowe Nr CBR1/2018 na dostawę  szafy metalowej na odczynniki chemiczne, stół laboratoryjny wyspowy oraz dygestorium w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Bardzo dziękuję za złożenie oferty. Zamawiający unieważnia postępowanie bez podania uzasadnienia zgodnie z punktem 6.2 Zapytania ofertowego nr CBR1/2018.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.


Zapytanie ofertowe nr CBR2/2018

Postępowanie w celu wyłonienia dostawcy dygestorium w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 15.02.2018

Pobierz:  Zapytanie ofertowe nr CBR2.2018
Pobierz: Formularz oferty dla CBR2.2018 wraz z oświadczeniem o braku powiązań